Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване” и съоръженията, свързани с тях