Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие нов Проект на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга

 

            С решение № 1628 от 14.12.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие нов Проект на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга, поради съществени промени в проекта на Наредба, приета с решение № 727 от 8 юли 2010 г., настъпили в резултат от проведеното обществено обсъждане.  

 

 

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 24.01.2011 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

 и на адрес в Интернет: info@crc.bg. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта