Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

 Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 Проектът е приет с Решение № 1626 на КРС от 14.12.2010 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения. 

 

 Мотиви за изготвяне на проекта  

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 21.01.2011г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg