Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1601/09.12.2010 г. откри процедура на обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на услугата „избор на оператор”

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1601/09.12.2010 г. прие проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на услугата „избор на оператор”.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14.01.2011  г. на адрес:гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg