Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1600/09.12.2010 г. откри процедура на обществени консултации на проект на решение за задължителни указания за изменение на проект на Типово предложение за взаимно свързване, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1600/09.12.2010 г. откри процедура на обществени консултации  по реда  на чл. 167, ал. 7 във връзка с чл.37 от Закона за електронните съобщения на Проект на решение на Комисията за задължителни указания за изменение на проект на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване, внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД. С Решение № 1600/09.12.2010 г. на КРС са  приети и  резултатите от проведени обществени консултации, открити с Решение на КРС № 1477/17.12.2009 г.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14.01.2011  г. на адрес:гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg