Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1598/09.12.2010 г. прие изменение на проект на Решение за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (издадена от Комисията за регулиране на съобщенията, обн. ДВ бр. 64 от 17.08.2010 г.)

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1598/09.12.2010 г. прие изменение на проект на Решение за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (издадена от Комисията за регулиране на съобщенията, обн. ДВ бр. 64 от 17.08.2010 г.), поставен на обществено обсъждане с Решение № 1023/27.09.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

13.01.2011  г. на адрес:

                                                           гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

                     e-mail адрес: info@crc.bg