Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.Проектът е приет с Решение № 1167 на КРС от 21.10.2010 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 65, ал. 2 от Закона за електронните съобщения. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 29.11. 2010 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg