Търсене в сайта

Становища от проведеното обществено обсъждане, съгласно Решение № 767 от 23.07.2009 г.

 

Становище И-ТЕХ ООД 11.8.2009

 

Становище МЕГАЛАН НЕТУЪРК ООД 12.8.2009

 

Становище ОНЛАЙН ДИРЕКТ ООД 12.8.2009

 

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК) 12.8.2009

 

Становище ТРАНС ТЕЛЕКОМ АД 12.8.2009

 

Становище ЮНАЙТЕД НЕТ ООД 12.8.2009

 

Становище АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 13.8.2009

 

Становище КЕЙБЪЛТЕЛ ЕАД 13.8.2009

 

Становище СОФИЯ ОНЛАЙН ООД 13.8.2009

 

Становище КЕРИЪР БГ АД 14.8.2009

 

Становище ПАУЪРНЕТ ООД 14.8.2009 

 

Становище ВЕСТИТЕЛ БГ АД 14.8.2009

 

Становище МИХАЙЛОВ ТВ ООД 18.8.2009

 

Становище МИКМАКС ООД 21.8.2009

 

Становище БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 28.8.2009

 

Становище ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 28.8.2009

 

Становище ИКОМ СЪРВИЗ АД 28.8.2009

 

Становище МОБИЛТЕЛ ЕАД 28.8.2009

 

Становище ОРБИТЕЛ ЕАД 28.8.2009

 

Становище СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК) 28.08.2009

 

Становище АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ (АБКО) 31.8.2009

 

Становище КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД 01.9.2009

 

Становище КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 16.9.2009