Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Наредба № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1023 от 27.09.2010 г., прие Проект на Решение за изменение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.  

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 01.11.2010  г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

 и e-mail адрес: info@crc.bg