Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване” и съоръженията, свързани с тях

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване” и съоръженията, свързани с тях.

    Проектът е приет с Решение № 1026 на КРС от 27.09.2010 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на Закона за електронни съобщения.

 

   

    Мотиви за изготвяне на проекта

 

 

 КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 01.11.2010 г., на адрес:

 гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg