Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства.

    Проектът е приет с Решение № 1022 на КРС от 27.09.2010 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 265, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

     Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 01.11. 2010 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg.