Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1021 от 27.09.2010 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 2 GHz

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1021 от 27.09.2010 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 2 GHz.

 

 

    Мотиви за изготвяне на проекта

 

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 01.11.2010 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg.