Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях.

    Проектът е приет с Решение № 1007 от 16.09.2010 г. и е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

 

    Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища

 по поставените на обществени консултации въпроси, както и по позицията на КРС в срок до 20.10. 2010 г.

на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg.