Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 996 от 09.09.2010 г. прие Проект на Нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите

 

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 996 от 09.09.2010 г. прие Проект на Нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите.

 

 

 

      Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 18.10. 2010 г.,

на адрес: гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и на адрес в Интернет: info@crc.bg.