Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 979 от 02.09.2010 г., прие Проект на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения”.

 

   Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 979 от 02.09.2010 г., прие Проект  на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения”.

 


 

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 08.10. 2010 г., на адрес: гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на адрес в Интернет: info@crc.bg. 

 

 

                  

 

                       Мотиви за изготвяне на проекта.