Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 852 от 05.08. 2010 г., прие проект за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление(ФС).

 

   Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение №  852 от 05.08. 2010 г., прие проект за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление(ФС).

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

16. 09. 2010 г. на адрес:гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg