Търсене в сайта

С решение № 730 от 08.07.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Процедура за реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 730 от 08.07.2010 г., прие Проект на Процедура за реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

  


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 19.08.2010 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.