Търсене в сайта

С решение № 727 от 08.07.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 727 от 08.07.2010 г., прие Проект на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга.

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 19.08.2010 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.