Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 648 от 10.06.2010 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz

 

   Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 648 от 10.06.2010 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz.

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища

 по поставените на обществени консултации въпроси, 

както и по позицията на КРС в срок до 19.07.2010 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg.