Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 652 от 10.06.2010 г. прие Проект на Нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите

 

 

  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 652 от 10.06.2010 г. прие Проект на Нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите.

  По-съществените промени в Проекта касаят привеждането на Нормативите в съответствие със законовата уредба и тяхното прецизиране и оптимизиране. 

  

  Мотиви за изготвяне на проекта

 

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до  19.07.2010 г.,

 на адрес: гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

 и на адрес в Интернет: info@crc.bg.