Търсене в сайта

С решение № 578 от 27.05.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Позиция, относно изменение на Общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули и Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на БТК

 

 

С решение № 578 от 27.05.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Позиция, относно изменение на Общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули и Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на БТК.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 05.07. 2010 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.