Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 580 от 27.05.2010 г. прие Проект на Критерии за труднодостъпност на районите в страната и селищата в тях

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 580 от 27.05.2010 г. прие Проект на Критерии за труднодостъпност на районите в страната и селищата в тях.

По-съществените промени в Проекта се изразяват, от една страна, в неговото осъвременяване и оптимизиране, а от друга страна – в привеждането му в съответствие  с релевантната законова уредба.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 5.07.2010 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.