Търсене в сайта

Становище на Комисията за регулиране на съобщенията по поставени въпроси във връзка с обявените с Решение № 349 от 11.03.2010 г. обществени консултации относно обявено намерение за провеждане на неприсъствен конкурс