Търсене в сайта

С решение № 549 от 13.05.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 549 от 13.05.2010 г., прие Проект на Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване.

    По-съществените промени в Проекта се изразяват, от една страна, в заличаване на текстовете, касаещи пощенските парични преводи, във връзка с изваждането им от обхвата на универсалната пощенска услуга, а от друга страна – в привеждането на Нормативите в съответствие с разпоредбите на Директива 97/67/ЕО.

  

   

    Мотиви за изготвяне на проекта.

 

  


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 20.06.2010 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.