Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 526 от 5.05.2010 г., прие Позиция на КРС относно промяна на начина на номеронабиране на географски номера в Република България, чрез въвеждане на закрито номеронабиране

 

 

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 526 от 5.05.2010 г., прие Позиция на КРС относно промяна на начина на номеронабиране на географски номера в Република България, чрез въвеждане на закрито номеронабиране.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 2.06.2010 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg