Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 467 от 08.04.2010 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 420 MHz и 460 MHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 467 от 08.04.2010 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 420 MHz и 460 MHz.

      

 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

 както и по позицията на КРС в срок до 21. 05.2010 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg