Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 452 от 01.04.2010 г., прие Проект на изменение на Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки, пощенските колети и пощенските парични преводи

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 452 от 01.04.2010 г., прие Проект на изменение на Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки, пощенските колети и пощенските парични преводи.

 

По-съществените промени в Проекта се изразяват, от една страна, в заличаване на текстовете, касаещи пощенските парични преводи, във връзка с изваждането им от обхвата на универсалната пощенска услуга, а от друга страна – във въвеждане на изискването доставянето на всички непрепоръчани пощенски пратки да се извършва на адреса на получателя.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 15.05.2010 г.,

на адрес: гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.