Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 291 от 08.03.2010 г., прие Проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 291 от 08.03.2010 г., прие Проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

По-съществените промени в Проекта се изразяват в намаление на размерите на първоначалните такси за издаване на индивидуална лицензия за извършване на една или всички услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, за извършване на услугата „пощенски парични преводи” и на таксите по чл. 62, ал. 2, т. 3 от ЗПУ.

 

Таксите за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и т. 3 от ЗПУ отпадат, като се  въвежда такса за издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от  ЗПУ.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 


 

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 18.04.2010 г.,

на адрес: гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.