Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 349 от 11.03.2010 г., обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, предназначен за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно предвидените етапи и срокове в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от Министерския съвет.

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 349 от 11.03.2010 г., обяви намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, предназначен за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно предвидените етапи и срокове в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от Министерския съвет.

 

Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения

 


 

Заинтересованите лица могат да подадат намеренията си в срок до 06 април 2010г.

на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6.