Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 274 от 23.02.2010 г., прие Проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от КРС за 2010 г. по Закона за електронните съобщения.

 

 

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 274 от 23.02.2010 г., прие Проект  за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения.

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 26 март 2010 г., на адрес:

 

 гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

 

на адрес в Интернет: info@crc.bg. 

 

     

      Мотиви за изготвяне на проекта.