Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях.

           

           Проектът е приет с Решение № 134 на КРС от 26.01.2010 г. и е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок

  до 05.03.2010 г. на адрес:

  гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

 e-mail адрес: info@crc.bg