Търсене в сайта

Проект на типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на едро

 

 

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1338 от 05.11.2009 г., откри процедура по обществени консултации по реда на чл. 37, ал. 3 във връзка с  чл.167 ал.7 от Закона за електронните съобщения относно внесено от „Българска телекомуникационна компания” АД  типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на едро и позиция на КРС.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по позицията в срок до 16.12.2009 г.

на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg