Търсене в сайта

ТАБЛИЦА с постъпилите в КРС становища по проекта на технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях