Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на Проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

С Решение № 406 от 02.12.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 В рамките на определения срок в КРС са постъпили становища от:

 Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.