Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на Проект на Позиция относно приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 година за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз спрямо терминирането към номера след код 700

Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на Проект на Позиция относно приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 година за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз спрямо терминирането към номера след код 700. Заинтересованите страни могат да предоставят становищата си в срок до 16.09.2021 г. включително.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 16.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.