Извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и Регистри“ и портал за електронни административни услуги на КРС“

 
(Публикувано на 13.08.2020 г.)
 
 
(Публикувано на 18.06.2020 г.)
 
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и портал за електронни административни услуги“ е удължен до 27.05.2020 г., 17:30 часа.
Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 28.05.2020 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул.„Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
 
 (Публикувано на 15.05.2020 г.)
 
На основание § 18 във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ. бр. 34 от 09.04.2020 г.) и във връзка с Методически указания Рег. №№ МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-7/22.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри” и портал за електронни административни услуги на КРС“ е удължен до 11.05.2020 г., 17:30 часа.
Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 12.05.2020 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул.„Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
 
 (Публикувано на 23.04.2020 г.)
 
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и портал за електронни административни услуги“ е удължен до 14.04.2020 г., 17:30 часа.
Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 15.04.2020 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул.„Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
 
 (Публикувано на 08.04.2020 г.)
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6. Крайният срок за подаване на оферти е 06 април 2020 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите ще бъде на 07 април 2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.
 
 (Публикувано на 20.03.2020 г.)