Решение № 264 от 23.07.2020 г. за съгласуване на методика от Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори

С Решение № 264 от 23.07.2020 г. Комисия за регулиране на съобщенията съгласува методика за провеждане на „Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България“, постъпила от Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори:

 

     1. Обща информация за методологията, организацията и целта на проучването.

     2. Методика на проучването.

     3. Анкетна карта и шоукарти.