Решение № 475 от 19.12.2019 г. за съгласуване на методика от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори

С Решение № 475 от 19.12.2019 г. Комисия за регулиране на съобщенията съгласува методика за провеждане на „Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България“, постъпила от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори: