Търсене в сайта

С Решение № 88 от 27 февруари 2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедура по обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 88 от 27 февруари 2020 г., приключи процедурата по обществено обсъждане, открито с Решение № 20/9.01.2020 г. С Решение № 89 от 27 февруари 2020 г.  КРС прие изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

Таблица с постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения и мотивите за неприетите предложения.

(Публикувано на 26.03.2020 г.)