С Решение № 59 от 31.01.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

 
С Решение № 59 от 31.01.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен. По време на общественото обсъждане не са постъпили становища от заинтересовани лица.
 
Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, изменени и допълнени с Решение № 60 от 31.01.2019 г., са публикувани в раздел „Практическа информация”.