Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

 

Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.

 

Приложение 1 - Радиочестотeн спектър, който се използва при осъществяване на електронни съобщения  

 

Приложение 2 - Устройства с малък обсег на действие

 

Приложение 2.1 - Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

Приложение 2.2 - Системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

 

Приложение 2.3 - Системи за широколентов пренос на данни

 

Приложение 2.4 - Транспортни телематични устройства

 

Приложение 2.5- Устройства за радиоопределяне

 

Приложение 2.6- Алармени системи

 

Приложение 2.7 - Устройства за управление на радиомодели

 

Приложение 2.8 - Индуктивни приложения

 

Приложение 2.9 - Радиомикрофони, спомагателни слухови устройства, безжични аудио- и мултимедийни стрийминг приложения, маломощни FM предаватели и безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE)

 

Приложение 2.10 - Устройства за радиочестотна идентификация

 

Приложение 2.11 - Активни медицински устройства за имплантиране

 

Приложение 2.12 - Устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB)

 

Приложение 2.13 - Безжични приложения, които са различни от посочените в приложения 2.1 – 2.12

 

Приложение 3 - Радиосъоръжения, работещи под контрола на електронни съобщителни мрежи

 

Приложение 4 - Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за производство на програми и провеждане на специални събития (PMSE), SAP/SAB, включително ENG/OB

 

Приложение 5 - Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) и на борда на плавателни съдове (MCV услуги)