Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: “Абонаментна поддръжка на клъстерна сървърна система за БД, апликации и архивиране за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията”