Търсене в сайта

С Решение № 462 от 08.11.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации на проект за изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД

 

С Решение № 462 от 08.11.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект за изменение  на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и позиция на КРС, изготвена във вид на проект на решение и проект на задължителни указания.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

27.11.2018 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg