Търсене в сайта

С Решение № 272 от 19.07.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.

С Решение № 272 от 19.07.2018 г. , Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение  за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (Функционалните спецификации, ФС).

 

Мотиви за изготвяне на проекта 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 17.09.2018 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg