Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 238/21.06.2018 г. прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 238/21.06.2018 г. прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 26.07.2018 г. на адрес: гр. София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.