Търсене в сайта

„Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Пълно автокаско на 32 броя МПС; Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС; Позиция 4: Групова застраховка „Злополука”; Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност” на 32 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”.”

 
 
 
 
 
(Договорите са публикувани в Профила на купувача на 13.11.2018 г.)

 

Протокол

( Публикувано на  25.07.2018 г.)

 

 На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки КРС удължава срока за получаване на оферти по позиция III. „Застраховане на сградите на КРС" от поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция І. Пълно автокаско на 32 бр. МПС; Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС; Позиция ІV. Групова застраховка „Злополука" на служители на КРС; Позиция V. Застраховка „Гражданска отговорност" на 32 бр. МПС и застраховка „Злополука" на водача и пътниците в МПС".

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.


Крайният срок за подаване на оферти по Позиция 3 се удължава до 02.07.2018 г.


Публичното отваряне на офертите по позиция 3 ще се състои на 03.07.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.


За допълнителна информация се обръщайте към:


Красимир Василев - КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6, тел.: 02/ 949 2776; e-mail: kvassilev@crc.bg


(Информацията е публикувана на 25.06.2018 г.)

 

 

Разяснение относно постъпило запитване по процедура с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции:
Позиция І. Пълно автокаско на 32 бр. МПС;
Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС;
Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС;
Позиция ІV. Групова застраховка „Злополука" на служители на КРС;
Позиция V. Застраховка „Гражданска отговорност" на 32 бр. МПС и застраховка „Злополука" на водача и пътниците в МПС."

 

(Разяснението е публикувано на 14.06.2018 г.)

 

„Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции:

      Позиция 1: Пълно автокаско на 32 броя МПС;
      Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС;
      Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС;
      Позиция 4: Групова застраховка „Злополука";
      Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност" на 32 броя МПС и застраховка „Злополука" на водача и пътниците в МПС"."

 

(Обявата е публикувана в Профил на купувача на 01.06.2018 г.)