Търсене в сайта

Документация за участие в процедура с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

 
 (Договорът е публикуван на 30.07.2018 г.)
 
 (Договорът е публикуван на 30.07.2018 г.)
(Договорът е публикуван на 30.07.2018 г.)
(Договорът е публикуван на 30.07.2018 г.)
 
(Публикувано на 18.06.2018г.)
 
 
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) удължава срока за подаване на оферти за участие по Позиция 4 „Канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС” от  процедура с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС”. Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.
Крайният срок за подаване на оферти по Позиця 4 се удължава до 30.05.2018г., 17:30 часа.
Публичното отваряне на офертите по позиция 4 ще бъде на 31.05.2018 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.
За допълнителна информация се обръщайте към:
Детелина Василева   КРС, гр.София, ул. “Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 2979 ; e-mail: dvasileva@crc.bg
 
(Публикувано на 17.05.2018г.)
 
 
Разяснение по повод постъпило писмено запитване
 
( Публикувано на 26.04.2018г.)
 
Обява
 
(Обявата е публикувана на 20.04.2018г.)

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 15.05.2018 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 16.05.2018 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.