Търсене в сайта

С решение № 632 от 21.12.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за изменение на Общитe правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети.

 


Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 632 от 21.12.2017 г., прие Проект на решение за изменение на Общитe правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети. Правилата са разработени в изпълнение на чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 28.01.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.