Търсене в сайта

С Решение № 620 от 14.12.2017 г. КРС откри процедура за обществена консултация по проект на Позиция на КРС относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на доставчиците, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители

 

 

      С Решение № 620 от 14.12.2017 г. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществена консултация на проект на Позиция на КРС относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 (Регламента) от страна на доставчиците, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители.

      Целта на позицията е КРС да изрази своето разбиране за приложението на изискванията в Регламента, които са оставени на преценката на националните регулаторни органи. Това ще допринесе за по-голяма яснота, прозрачност и уеднаквяване на прилаганите договорни условия с крайните потребители, които доставчиците на достъп до интернет следва да изготвят в изпълнение разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 на Регламента.

       Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 05.02.2018 г. на адрес: 1000 София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията, както и на e-mail адрес: info@crc.bg.