Търсене в сайта

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията

 

Договор с изх. № 03-08-3/ 12.01.2018 г., с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

(Договорът е публикуван в Профил на купувача на 17.01.2018 г. ) 

 

 

Протокол

(Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 05.01.2018 г.)

 

Във връзка с процедура по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед сключване на договор с предмет:  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” ви информираме, че на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки ще бъде проведен публичен жребий за избор на изпълнител.

 

Жребият ще бъде проведен на 03.01.2018 г. от 09.15 ч., на адреса на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, залата на ет. 4.

 

 

 

 

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията

(Обявата е публикувана в Профил на купувача на 01.12.2017 г.)